Zaujímavosti

Tabuľka udáva aké percento z dopadajúceho žiarenia pohltí uvedená hrúbka olova v závislosti na napätí rtg. lampy.

 

0,10

0,15

0,20

0,25

0,35

0,50

0,70

0,80

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

65 kV

39,3 %

52,7 %

63,2 %

71,3 %

82,6 %

91,8 %

97,0 %

98,1 %

99,3 %

99,8 %

99,9 %

   

75 kV

37,5 %

50,6 %

60,9 %

69,1 %

80,7 %

90,4 %

96,3 %

97,6 %

99,1 %

99,7 %

99,9 %

   

100 kV

32,9 %

45,1 %

55,0 %

63,2 %

75,3 %

86,4 %

93,9 %

95,9 %

98,1 %

99,3 %

99,7 %

99,9 %

 

125 kV

28,8 %

40,0 %

49,3 %

57,2 %

69,6 %

81,7 %

90,7 %

93,4 %

96,6 %

98,5 %

99,4 %

99,7 %

99,9 %

 

Tabuľka udáva koeficienty zoslabenia pre olovo m (cm -1 ) v závislosti od energie dopadajúceho žiarenia.

Energia

25 keV

30 keV

35 keV

40 keV

45 keV

50 keV

55 keV

60 keV

65 keV

m

543,50

337,70

225,30

158,89

116,75

88,73

69,20

55,25

44,90

Energia

70 keV

80 keV

88 keV

88,1 keV

100 keV

125 keV

140 keV

150 keV

175 keV

m

37,12

26,47

20,84

85,03

62,03

35,48

25,00

22,65

15,51

Energia

193 keV

200 keV

233 keV

250 keV

300 keV

350 keV

364 keV

400 keV

450 keV

m

12,200

11,260

8,000

6,735

4,539

3,340

3,300

2,606

2,133

Energia

500 keV

550 keV

600 keV

661 keV

800 keV

1000 keV

1500 keV

2000 keV

 

m

1,804

1,578

1,190

1,400

0,970

0,800

0,584

0,27

 

 

Tabuľka udáva koeficienty zoslabenia pre olovo m (cm -1 ) v závislosti od napätia na RTG lampe.

VN

65 kV

70 kV

75 kV

80 kV

100 kV

110 kV

120 kV

125 kV

150 kV

m

50

48,5

47

45,5

40

37,5

35

34