Kontakt

Sídlo spoločnosti:

CORAC s.r.o.

Záleská cesta 144/6
900 45 Malinovo

Tel: +421 905 868 878
Fax: +421 2 459 554 25
E-mail: corac@corac.sk

IČO: 31585353
IČ DPH (VAT): SK2020463313
IBAN: SK24 1100 0000 0026 2002 0706
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Konateľ: RNDr. Jaroslav Kovalančík