Protiradiačné ochranné rukavice

Účinná ochrana rúk pred ionizujúcim žiarením žiarením:

  • pri katetrizácii srdca a ciev
  • pri invazívnych rádiodiagnostických procedúrach
  • pri ortopedických a chirurgických rtg. vyšetreniach
  • pri veterinárnych a urologických rtg. vyšetreniach
  • pri práci na pracoviskách nukleárnej medicíny
  • pri manipulácii s rádioaktívnymi materiálmi

Protiradiačné ochranné rukavice predstavujú efektívnu absorpciu dopadajúceho ionizujúceho žiarenia na ruky a stávajú sa nevyhnutným doplnkom systému protiradiačnej ochrany. Získali si obľubu zákazníkov najmä účinnou ochranou pred účinkami ionizujúceho žiarenia a pohodlným nosením. Rukavice sú vyrábané v rôznych hrúbkach čo reprezentuje aj rôzny stupeň ochrany. Platí tu pravidlo: čím hrubšie rukavice, tým účinejšia ochrana, ale tým majú ruky, menej pohyblivosti a nižšiu citlivosť na prácu.

Protiradiačné ochranné rukavice SCG

Rukavice „SCG“ sú vyrobené z tieniaceho materiálu s vysokým obsahom olovnatých solí, potiahnutom vinylovou vrstvou pre ľahšie čistenie a ošetrovanie.

Rukavice sú vyrábané vo veľkostiach: 6 – 8 – 10

Vyrábané v troch ekvivalentoch olova:

0,25 mm – bežové

0,35 mm – šedé

0,50 mm - zelené

Dĺžka rukavíc: 38 cm

Balenie: 1 pár

- 1 ks ( P, Ľ)

Tieniace účinky rukavíc SCG v závislosti od napätia na RTG lampe

Ekvivalent olova

65 kV

75 kV

100 kV

125 kV

0,25 mm

71 %

69 %

63 %

57 %

0,35 mm

82 %

81 %

75 %

70 %

0,50 mm

91 %

90 %

86 %

82 %

Protiradiačné ochranné rukavice XP

  • Vyrobené z prírodného kaučuku
  • Sterilizované v ethylénoxide
  • Resterilizovateľné v autokláve

Rukavice sú vyrábané vo veľkostiach: 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9

Veľkosti odpovedajú veľkostiam bežných chirurgických rukavíc. Pri výbere typov XP2 a XP3 sa doporučuje vybrať o 1 až 1 číslo väčšie, z dôvodu nižšej elastičnosti rukavíc.

Rukavice „XP“ sú vyrobené z prírodného kaučuku s vysokou hustotou olovnatých solí s použitím technológie viacnásobného namáčania,

Ktorá dáva rukaviciam vysokú pevnosť v ťahu a vysokú rezistenciu voči sterilizačnej pare. Táto technológia výroby umožňuje opakovanú sterilizáciu rukavíc v autoklávoch pri teplotách 130 – 150 o C po dobu 20 – 25 minút.

Balenie: 1 pár v sterilnom sáčku

Model XP 1

Tenký typ vhodný pre jemnú chirurgiu, angiografiu, urogragiu, ...

Hrúbka 0,16 – 0,18 mm

Model XP 2

Stredný typ, vhodný pre chirurgiu

Hrúbka 0,30 – 0,32 mm

Model XP 3

Silný typ, vhodný pre bežnú rádiodiagnostiku, traumatológiu,
urológiu, ortopédiu, ...

Hrúbka 0,40 – 0,43 mm

Tieniace účinky rukavíc XP

Typ 

60 kV 

80 kV 

100 kV 

XP 1 

40 % 

35 % 

30 % 

XP 2 

70 % 

62 % 

55 % 

XP 3 

75 % 

69 % 

63 % 

Tabuľka udáva aké percento z dopadajúceho žiarenia rukavice pohltia v závislosti na napätí rtg. lampy.