Protiradiačné ochranné pomôcky

Vážené zákazníčky, vážení zákazníci, milí priatelia, vítame Vás na stránkach spoločnosti CORAC s.r.o.

Naša spoločnosť bola založená v roku 1993 a od svojho vzniku sa venuje ochrane zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia. Ťažiskom činnosti spoločnosti je distribúcia výrobkov protiradiačnej ochrany a poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti ochrany pred ionizujúcim žiarením. Od roku 1998 sa spoločnosť venuje aj distribúcii negatoskopov vlastnej výroby.

Svojou činnosťou sa snažíme prispievať ku kvalite poskytovaných zdravotníckych výkonov pri rádiodiagnostických vyšetreniach, k znižovaniu radiačnej záťaže vyšetrovaných pacientov a k ochrane zdravia pracovníkov pracujúcich so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

Naša spoločnosť distribuuje:

 • protiradiačné osobné ochranné pomôcky,
 • protiradiačné ochranné okuliare a rukavice,
 • protiradiačné ochranné goliere a prikrývky,
 • protiradiačné ochrany gonád,
 • držiaky ochranných záster a pomôcok,
 • protiradiačné ochranné priezory z Pb-skla,
 • mobilné a statické protiradiačné ochranné zásteny a bariéry,
 • protiradiačné ochranné dvere
 • protiradiačné ochranné zariadenia,
 • medicínske negatoskopy a lampy s irisovou clonou,
 • olovené značkovače rtg. filmov,
 • vyvolávacie automaty pre stomatologickú rádiodiagnostiku,
 • rtg. filmy a chemikálie pre stomatologickú rádiodiagnostiku.

Ako služby ponúkame:

 • spracovanie prevádzkovej dokumentácie pre pracoviská so zdrojmi žiarenia,
 • spracovanie optimalizácie radiačnej ochrany pre pracoviská so zdrojmi žiarenia,
 • výpočet a spracovanie projektov radiačnej ochrany na pracoviskách so zdrojmi žiarenia,
 • zmluvný výkon činnosti odborného zástupcu na pracoviskách so zdrojmi žiarenia.

Spoločnosť CORAC s.r.o. Vám zaručuje:

 • Vysokú kvalitu práce zabezpečenú odborne kvalifikovanými pracovníkmi.
 • Krátke dodacie lehoty keďže je väčšina produktov vyrábaných na Slovensku, môžeme skrátiť dodacie lehoty na niekoľko dní.
 • Komplexnosť ponuky sortimentu v oblasti ochrany pred žiarením ponúkame najkomplexnejší sortiment výrobkov od osobných ochranných pomôcok cez zásteny až po špeciálne ochranné zariadenia. Ponuka negatoskopov obsahuje produkty, ktoré pokrývajú všetky potreby rádiodignostickej praxe od jednoduchých určených pre malé ambulancie, cez viacpólové určené pre veľké CT a MR pracoviská, až po špeciálne mamografické negatoskopy vybavené lupami a tieniacimi žalúziami.

Radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky a preto neváhajte a s dôverou nás kontaktujte.