Protiradiačné ochranné sklá a priezory

Protiradiačné ochranné olovnaté sklá a priezory obsahujú až 70 % oxidov ťažkých kovov, z ktorých je 65 % oxidov olova. Hustota tieniaceho materiálu je až 5050 kg.m-3 . Je ich možné dodať v ekvivalentoch olova v rozmedzí 1,2 – 5,4 mm.


Ekv. olova pri 110 kV

Ekv. olova pri 150 kV

Hrúbka skla

Hmotnosť 1 m2

1,2 mm

1,6 mm

2,2 mm

2,8 mm

3,3 mm

3,7 mm

4,6 mm

PHD

1,2 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,6 mm

2,9 mm

3,2 mm

4,2 mm

4,8 mm

3,5 – 4,5 mm

5,0 – 6,5 mm

7,0 – 8,5 mm

8,5 – 10,0 mm

10,0 – 12,0 mm

11,0 – 13,0 mm

14,0 – 16,0 mm

16,0 – 18,0 mm

24 kg

31 kg

40 kg

48 kg

58 kg

63 kg

77 kg

86 kg

Hrúbka skla

Hmotnosť

1 m2

Minimálny Ekv. Olova v závislosti od napätia RTG lampy

300 Kv

250 Kv

200 Kv

150 Kv

110 Kv

100 Kv

80 Kv

60 Kv

3,5 – 5,0 mm

25 kg

1,00

0,99

1,01

1,14

1,21

1,25

1,24

1,18

5,0 – 6,5 mm

33 kg

1,30

1,29

1,32

1,51

1,68

1,68

1,68

1,67

7,0 – 8,5 mm

43 kg

1,76

1,74

1,76

2,03

2,28

2,25

2,26

2,89

8,5 - 10,0 mm

50 kg

2,14

2,11

2,12

2,58

2,84

2,77

2,80

N/A

10,0 – 12,0 mm

60 kg

2,62

2,57

2,54

2,98

3,34

3,32

3,33

N/A

11,0 – 13,0 mm

65 kg

2,80

2,71

2,69

3,24

3,59

3,54

N/A

N/A

14,0 – 16,0 mm

80 kg

4,05

3,55

3,51

4,21

4,66

4,44

N/A

N/A

16,0 – 18,0 mm

90 kg

4,34

4,11

4,03

4,81

N/A

N/A

N/A

N/A

18,0 – 25,0 mm

120 kg

4,66

4,52

4,42

5,38

N/A

N/A

N/A

N/A

Viac ako 25,0 mm

135 kg

6,51

6,30

6,12

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A - Nemerateľné (Prenik žiarenia pod úrovňou detekcie)