Protiradiačné ochranné zariadenia

Účinná ochrana očí pred rozptýleným žiarením:

 • na stomatologických rádiodiagnostických pracoviskách
 • na veterinárnych rádiodiagnostických pracoviskách
 • na špeciálnych rádiodiagnostických pracoviskách
 • pri práci na pracoviskách nukleárnej medicíny
 • pri RTG vyšetreniach imobilných pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Protiradiačné ochranné zásteny a bariéry predstavujú efektívnu celotelovú ochranu pred účinkami ionizujúceho žiarenia a stávajú sa nevyhnutným doplnkom systému protiradiačnej ochrany. Používajú sa všade tam, kde je potrebné vytvoriť bezpečný priestor v rôznych radiačných poliach od nízkoenergetického RTG žiarenia až po tvrdšie rádionuklidové zdroje.

 

AP – D system

Špeciálne protiradiačné ochranné zariadenie, slúžiace na spoľahlivú celotelovú ochranu proti účinkom ionizujúceho žiarenia. Základom protiradiačného zariadenia je veľkoplošná olovená fólia variabilnej hrúbky (1 – 5 mm), ktorá je hermeticky uzavretá medzi dve tabule laminovanej drevotriesky. Zástena je po celom obvode opatrená ABS – hranou.

Do steny je zabudovaný priezor, ktorého ekvivalent korešponduje s hrúbkou použitej olovenej fólie.

 • Stomatologická rádiodiagnostika
 • Bežná rádiodiagnostika
 • Nukleárna medicína
 • Ožarovne

Štandardné rozmery zariadenia sú:

Výška: 1850 mm

Šírka: 700 mm

Hrúbka: 25 – 30 mm

Ekv. Pb

Hmotnosti zariadení:

Stena

Model P

Model S

0,55 mm

1,00 mm

1,60 mm

2,00 mm

3,00 mm

32 kg

38 kg

47 kg

53 kg

68 kg

39 kg

45 kg

54 kg

60 kg

75 kg

37 kg

43 kg

52 kg

57 kg

72 kg

AP – S system

Základom protiradiačného ochranného zariadenia „AP – S“ je veľkoplošná olovená fólia variabilnej hrúbky (1 – 5 mm), ktorá je hermeticky uzavretá medzi dve tabule laminovanej drevotriesky. Zástena je po celom obvode opatrená ABS – hranou. Tieniace zásteny je možné dodať v statickom prevedení (pevne stojace bariéry), alebo v mobilnom prevedení s kolieskami.

 • Stomatologická rádiodiagnostika
 • Bežná rádiodiagnostika
 • Nukleárna medicína
 • Ožarovne

Rozmery zariadenia je možné prispôsobiť požiadavke zákazníka:

Max výška: 2000 mm

Hrúbka: 25 – 30 mm

Ekv. Pb

Plošná hmotnosť kg/m 2

0,55 mm

1,00 mm

1,60 mm

2,00 mm

3,00 mm

24 kg

30 kg

36 kg

41 kg

52 kg

Pre mobilné prevedenie je potrebné k plošnej hmotnosti prirátať hmotnosť 7 kg (kolieskového podvozku).

 

AP – B system

 • Bežná rádiodiagnostika na mobilných RTG zariadeniach
 • Rádiodiagnostika na JIS

Základom protiradiačného ochranného zariadenia „AP – B“ je veľkoplošná olovená fólia variabilnej hrúbky (1 – 5 mm), ktorá je hermeticky uzavretá medzi dve tabule tabule laminovanej drevotriesky. Zástena je po celom obvode opatrená ABS – hranou.

Tieniace podložky sú vyrábané na objednávku a je ich možné dodať v ľubovoľných rozmeroch v mobilnom prevedení s kolieskami a ovládacou tyčou.

Hrúbka 25 – 30 mm

Ekv. Pb

Plošná hmotnosť kg/m 2

0,55 mm

1,00 mm

1,60 mm

2,00 mm

3,00 mm

4,00 mm

24 kg

30 kg

37 kg

41 kg

52 kg

63 kg