Cenník špeciálnych produktov pre rádiodiagnostiku

Objednávky: písomne na kontaktnú adresu, faxom, e-mail

Dodacie lehoty: 1 – 6 týždňov (podľa rozsahu objednávky a sortimentu

Doprava:
Pre ochranné pomôcky – v cene tovaru
Pre ochranné zariadenia – hradí zákazník
Pre negatoskopy – v cene tovaru (do 100 km)

Spoločnosť CORAC s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade uplatnenia systémových ekonomických zmien.